miniResort

750 THB

 

โปรแกรม miniResort เป็นระบบจัดการการในรีสอร์ท, โรงแรม, ห้องพักรายวัน ทั้งการบริหารจัดการการจองห้องพัก, การซ่อมบำรุงห้อง, การจัดการข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลห้องพัก ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ แยกประเภทผู้จองห้องได้ทั้งในแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งผู้จองกับผู้เข้าพัก ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

 1. แยกประเภทผู้จองห้องได้ทั้งในแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งผู้จองกับผู้เข้าพัก ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 2. ผู้จองห้องหนึ่งคน สามารถจองห้องได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. ตรวจดูห้องว่าง ในช่วงเวลาที่ต้องการได้สะดวก
 4. ใส่ส่วนลดราคาในตอนที่จองห้องได้
 5. มีระบบช่วยคำนวณราคาสุทธิ ที่รวมทั้งส่วนลด, ค่าบริการเสริมอื่นๆ ช่วยลดความผิดพลาดได้ดีขึ้น
 6. ป้องกันการจองห้องรายการใหม่ที่มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับช่องเวลาของห้องที่ถูกจองไปแล้ว
 7. ราคาห้องพัก สามารถดึงข้อมูลจากที่กำหนดไว้ได้ หรือเปลี่ยนราคาที่พักในขณะทำการจองได้เช่นกัน ทำให้ยืดหยุ่นในการทำงาน
 8. มีปุ่มช่วยคำนวณค่าห้องทั้งหมดที่รวม ราคาห้อง, ส่วนลด, บริการเสริม, ค่ามัดจำ, ค่าบวกเพิ่ม, ค่าประกัน ช่วยลดความผิดพลาดลงได้
 9. รับเงินมัดจำของการจองห้องล่วงหน้าได้
 10. ระหว่างการจองห้องพัก สามารถย้ายห้องได้สะดวก ถ้าห้องที่จะย้ายไปว่างในช่วงเวลาที่ต้องการ
 11. เมื่อแขกเช็คอินแล้ว ระบบก็ยังอนุญาติให้ย้าย/เปลี่ยนห้องได้ ถ้าห้องที่จะย้ายไปว่างในช่วงเวลาที่เข้าพัก ช่วยให้บริการยืดหยุ่นมากขึ้น 
 12. เมื่อแขกย้ายห้อง ระบบจะคำนวณราคาใ้ห้ใหม่อัตโนมัติ โดยจะเปลี่ยนให้แค่ราคาห้องเท่านั้น แต่ยังคงไว้เหมือนเดิมสำหรับ ส่วนลด, บริการเสริม, ค่ามัดจำ, ค่าบวกเพิ่ม, ค่าประกันและคูปอง ทำให้ไม่ต้องทำรายการใหม่ เพียงไปแก้รายละเอียดในแต่ละเรื่องก็พอ
 13. รองรับลูกค้าได้ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่เป็นบริษัท
 14. มีระบบป้องกันการลบลูกค้าเก่าที่เคยพักมาแล้ว โดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้านี้สูญหาย
 15. แจ้งเตือนให้คืนเงินมัดจำและบันทึกการคืน ถ้ามีการยกเลิกการจอง
 16. สามารถขึ้นบัญชีดำผู้จองห้องและผู้เข้าพักได้ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและบริษัท โดยแจ้งเตือนในขณะทำการจอง และดูรายละเอียดประวัติได้ว่าทำไมถึงถูกขึ้นบัญชีดำ ทั้งวันเวลา, สิ่งที่ทำ, ค่าเสียหายและผู้ที่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้น
 17. รับเงินมัดจำได้หลายครั้งในหนึ่งการจอง รับทั้งเงินสดและรูปแบบอื่นๆ ใครเป็นคนรับเงิน รับเมื่อไร
 18. แสดงมุมมองของการจองที่ถูกยกเลิก ทั้งในมิติของมูลค่าและความถี่ ในช่วงเวลาที่สนใจในรูปแบบของกราฟและรายงาน
 19. ในการจองสามารถใส่ option ต่างๆ เข้าไปได้ เช่น เตียงเสริม เพิ่มผ้าห่ม, หมอน, ผ้าเช็คตัว และอื่นๆ และใส่จำนวน-ราคาที่บวกเพิ่มเข้ามาได้
 20. ในการจองแต่ละห้อง สามารถใส่ชื่อผู้เข้าพัก, บัตรประชาชน, ชื่อเล่น, เพศ, อายุ, ข้อมูลอื่นๆ และแนบรูปภาพเข้าในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
 21. ระบบจะเช็คห้องก่อนว่า ช่วงเวลาที่แขกจองห้องจะไปชนกับช่วงที่ต้องซ่อมบำรุงห้องหรือไม่ ถ้าชนกัน ระบบจะไม่ให้จองได้
 22. สามารถใส่กำหนดการซ่อมบำรุงห้องได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งเวลาเริ่ม, เวลาเสร็จ, ทำโดยใครและจุดประสงค์เพื่ออะไร
 23. เมื่อเข้าเช็คอิน จะเก็บค่าประกันกุญแจหรือความเสียหายของห้อง หรือไม่ก็ได้
 24. สามารถใส่รายการคูปองอาหาร, ฟิตเนท, สระว่ายน้ำหรืออื่นๆ ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยระบุเวลา, จำนวนคูปองในเวลาดังกล่าว, และเกรดของระดับบริการว่าเป็นแบบพิเศษหรืออื่นๆ ระบุได้ด้วยว่าแขกที่พักได้รับคูปองไปหรือยัง ใครเป็นคนจ่ายให้ ระบุไดด้วยว่า แขกที่พักมาใช้สิทธิ์คูปองหรือยัง
 25. แจ้งเตือนให้คืนค่าประกันกุญแจหรือความเสียหาย เมื่อเช็คเอาท์
 26. ก่อนการเช็คเอาท์ สามารถชารต์เงินเพิ่มได้ไม่จำกัดรายการ โดยใส่ข้อมูลได้ทั้งรายการ, จำนวนเงินและรายละเอียด
 27. แจ้งเตือนรายการห้องที่เลยกำหนดเช็คอินและยังไม่มาเข้าพัก เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการริบเงินมัดจำการจอง
 28. สถานะของห้อง
  1. Ready : พร้อมให้แขกจองห้องพักได้หรือเข้าพักได้เลย
  2. Maintenance : ห้องกำลังถูกซ่อมบำรุง เช่น ซ่อมแอร์ เป็นต้น
  3. Reserved : ห้องถูกจองไว้แล้ว แต่แขกยังไมามาพัก
  4. Check-In : แขกเข้ามาพักแล้ว ควรห้ามพนักงานไม่ให้เข้าไปทำอะไรในห้อง
  5. Check-Out : แขกกลับไปแล้ว ซึ่งควรตรวจสอบห้องก่อนก่อนแขกกำลังจะกลับ เผื่อคิดเงินเพิ่มเมื่อใช้ของจากตู้เย็นหรือทำความเสียหาย
  6. Clearing : จัดคิวให้พนักงานไปทำความสะอาดและเตรียมห้องให้พร้อมเพื่อรับแขกอีกครั้ง เมื่อเสร็จห้องจะมีสถานะเป็น Ready
 29. ใส่รายการเฟอร์นิเจอร์แบบ buil-in เข้าแต่ละห้องได้ไม่จำกัดจำนวน ใส่ได้ทั้งรายการ, ราคาที่สร้าง, วันที่ใส่เข้าไปในห้อง
 30. ใส่รูปภาพของห้องพักได้สูงสุด 5 รูป
 31. ใส่รูปภาพของลูกค้าได้สูงสุด 5 รูป
 32. มีระบบแนะนำห้องที่เคยพัก และเมนูอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับลูกค้าเก่า
 33. สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูลการจองห้องได้
 34. สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้
 35. สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงห้องพักได้
 36. สามารถให้พนักงานหลายใช้ร่วมกันได้ โดยแยกชื่อล็อกอินเป็นของแต่ละคน
 37. กำหนดสิทธิ์การทำงานได้ ในแต่ละฟังก์ชั่นงาน
 38. สามารถใส่รายการเฟอร์นิเจอร์และ Biuld-In เข้าไปในแต่ละห้องได้ไม่จำกัด และใส่รูปเข้าไปได้ ทำให้เห็นแต่ละชิ้นส่วนได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเดินไปดูที่ห้อง
 39. สามารถใส่แผนงานซ่อมบำรุงของแต่ละห้องได้ไม่จำกัด และใส่สถานะของงานได้เมื่อทำเสร็จ ระบบก็จะแสดงสถานะห้องที่ Dashboard โดยอัตโนมัติ
 40. แจ้งเตือนถ้าคืนเงินประกันให้แขกไม่ครบ
 41. มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง เมื่อแขก Check-Out ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการโกงข้อมูลหรือแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ
 42. สามารถออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จากระบบได้ และทำได้สะดวก
 43. สามารถพิมพ์รายละเอียดการจองและการเข้าพักเพื่อเก็บเป็นเอกสารไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย
 44. สามารถฉบับร่างของใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งในระหว่างนี้ยังแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ แต่ถ้าออกเอกสารไปให้ลูกค้าแล้ว ระบบจะล็อกไม่ให้แก้ไขได้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านข้อมูลที่ตามมาภายหลัง
 45. ใส่ที่อยู่ลูกค้าได้ไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าให้ที่อยู่ไหนเป็นตัวหลัก
 46. ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าได้ไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าให้เบอร์โทรศัพท์ไหนเป็นตัวหลัก
 47. เพิ่มความสะดวกในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน โดยจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลได้ ถ้าเป็นการสร้างใหม่ หรือ มีสถานะยังไม่ปิด แต่ถ้าปิดไปแล้ว ระบบจะพิมพ์ให้อัตโนมัติ โดยไม่แสดงหน้าจอการแก้ไขมารบกวนการทำงาน
 48. มีระบบป้องกันการลบ การจองห้อง โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะลบไม่ได้ถ้าแขกเข้ามาเช็คอินหรือเช็คเอ้าท์แล้ว แต่จะลบเฉพาะตอนที่ยังจองอยู่เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการรับจองและยกเลิกจอง
 49. สามารถใช้งานได้หลายคน และสร้างผู้ใช้งาน (User) ได้ไม่จำกัด
 50. กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ว่า ให้สามารถแก้ไขหรือแค่ดูได้อย่างเดียวสำหรับ การจอง (Reservation), ห้องพัก (Room) และลูกค้า (Customer)
 51. เป็นระบบ 2 ภาษา สามารถสลับ ภาษาไทย-อังกฤษ ไปมาได้สะดวก
 52. มีส่วนการแจ้งเตือน รายการจองห้องที่แขกยังไม่เข้ามาเช็คอิน ช่วยให้ง่ายในการติดตาม
 53. มีส่วนการแจ้งเตือน รายการที่แขกเช็คอินแล้วยังไม่เช็คเอ้าท์ ช่วยให้ง่ายในการติดตาม
 54. เมื่อเปิดการจองห้องใหม่ ระบบจะช่วยใส่วันที่ปัจจุบันและเวลา 12.00 และใส่วันเช็คเอ้าท์ในวันถัดไป ให้อัตโนมัติ ทำให้ทำงานสะดวกขึ้น
 55. เมื่อสร้างแผนการซ่อมบำรุงห้อง ระบบจะช่วยใส่วันที่ปัจจุบันและเวลา 13.00 ถึง 17.00 ซึ่งแขกน่าจะเช็คเอ้าท์ไปแล้ว ให้อัตโนมัติ ทำให้ทำงานสะดวกขึ้น
 56. มีระบบช่วยจดจำค่าช่วงของวันในตารางการจองและซ่อมบำรุงที่ dashboard ให้อัตโนมัติ ทำให้ต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เปิด-ปิดโปรแกรม ทำให้ทำงานสะดวกขึ้น
 57. เปลี่ยนโลโก้และหัวกระดาษที่ิพิมพ์ออกมาจากระบบ เป็นของคุณเองได้

 

Quick to Create Doc

Just one click to create new quotation with professional format in Thailand.

Easy to Install

Just one click to create new quotation with professional format in Thailand.

Evaluate before Buy

Warrantee of user satification. You can evaluate this software before make decision to buy it. miniResort_Setup.exe (30MB) 

Quick Language Switching

No need to re-login after switch language. This software support both English and Thai language. 

High Security of Backup / Restore

Easy to backup and restore database. Just one click then done. Encryption backup output file. No one can hack information on it.

More Pictures & Attach Files

Un-limit file attachment per employee. 5 pictures of employee photo + one picture of employee signature.