คำถามที่พบบ่อย

 
 
  1. คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ
  3. วิธีสำรองข้อมูล
  4. การกู้ข้อมูลเมื่อมีปัญหา
  5. เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin
  6. ใส่โลโก้บริษัทคุณ
  7. ดูประวัติของข้อมูล
  8. การทำรายการใน Grid
  9. การเปลี่ยนรูปภาพ
  10. การเปิดรูปภาพ
 
   

คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม

 

Career Path : เส้นทางการเติบในของตำแหน่งหน้าที่ของสายงานในองค์กรนั้นๆ

 
   
 

Career Development : แนวทางที่พนักงานจะได้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในงานทำอยู่และในอนาคตด้วย

 
   
 

Job Security : การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งงานนั้นๆ ถูกยกเลิกหรือระงับ

 
 
   
 

Career Security : การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้ ในวิชาชีพนั้นๆ

 
 
Human Resource Management : กระบวนการเคี่ยวประสิทธิภาพสูงสุดของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 
Job Analysis : กระบวนการหาทักษะและความรู้ที่เหมาะกับหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นๆ  
 
Succession Planing : กระบวนการที่ให้แน่ใจว่าในตำแหน่งงานนั้นๆ จะมีคนที่มีคุณบัติมีพร้อมทำแทนตลอดเวลา เพื่อเอาไว้รองรับสถาณการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดเหตุกับคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆไม่สามารถเข้ามาทำงานได้  
 
Total Quality Management : การบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของพนักงานรายบุคคลโดยผ่านการทำงานเป็นทีมและทำอย่างต่อเนื่อง  
 
Internship : การเปิดรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าทำงานแบบชั่วคราว โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่ผูกมัดกัน เช่น บริษัทไม่จำเป็นต้องรับเข้าทำงานในตำแหน่งถาวร ถ้านักศึกษาจบแล้ว เป็นต้น  
 
   

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ

ระบบมีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญไว้ เช่น ข้อมูล password, ข้อมูลเงินเดือน และอื่นๆ ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนที่พยายาม Hack เข้าที่ฐานข้อมูล ก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ไปได้ เพราะอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจความหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบเรามีความปลอดภัยเพียงพอกับระดับการใช้งานของ SME

 
   

วิธีสำรองข้อมูล

ใช้หลักการ Copy & Paste ของไฟล์ ซึ่งบุคคลทั่วไปทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ทักษะสูง

1. เลือกโฟลเดอร์แล้ว Copy

2. แล้วนำไป Paste ไว้ในอุปกรณ์ที่ต้องการ ในที่นี้นำไปเก็บไว้ที่ C:\YourApp\Backup

 

 
   

การกู้ข้อมูลเมื่อมีปัญหา

ใช้หลักการเดิมเหมือนตอนที่สำรองข้อมูล ก็คือ Copy & Paste แต่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะข้อมูลเดิมจะถูกทับทั้งหมด แนะนำให้ Copy ตัวเดิมไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อน เผื่อพลาดมา ก็ยังมีข้อมูลเดิมเก็บไว้อยู่

1. ให้เครื่องลูกข่ายออกจากโปรแกรมให้หมด 

2. Copy ข้อมูลที่สำรองไว้ล่าสุดมาทับที่ Folder ที่ใช้งานอยู่

 
   

เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเต็มจะใช้ชื่อ admin และรหัสผ่านก็เป็น admin แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนให้เครื่องลูกข่ายมาใช้งาน

1. เลือกเมนู Setting --> กำหนดผู้ใช้งานระบบ --> ผู้ใช้งานระบบ

2. เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วกด Save

 
   

ใส่โลโก้บริษัทคุณ

สามารถเปลี่ยนโลโก้ ให้เป็นของบริษัทคุณได้ง่าย ซึ่งโลโก้นี้จะปรากฏบนรายงาน, หน้าจอต่างๆ หรือแม้แต่ตอน Login ทั้งนี้เพื่อให้ SME แต่ละบริษัทสามารถใส่ตัวตนหรือ Brand ของคุณได้ 

1. เลือกเมนู Setting --> เปลี่ยนโลโก้บริษัทคุณ

2. เลือกรูปภาพ

จากนั้นโลโก้จะปรากฏตามที่ต่างๆ เช่น หน้าจอต่างๆ, ส่วนการ login, รายงาน ในที่นี้จะเห็นโลโก้สีเขียว ดังรูป

 
   

ดูประวัติของข้อมูล

ระบบออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตามรอยว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ในข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการเข้าไปดูข้อมูลเงินเดือน, ประวัติการแกไขข้อมูลนาย ก/ข/ค, ประวัติการพิมพ์ข้อมูลของนาย ก, ประวัติการแกไขข้อมูลแผนก และอื่นๆ โดยการคลิกที่รูปนาฬิกาทรายบน Toolbar

  

 
   

การทำรายการใน Grid

การเพิ่มรายการใหม่ใน Grid : เลื่อนตำแหน่งมาที่ * ที่อยู่ล่างสุด แล้วใส่ข้อมูล

การลบรายการที่มีอยู่แล้วใน Grid : เลื่อนตำแหน่งมาที่ > ที่อยู่ด้านหน้าสุด กดเลือก แล้วกดปุ่ม Delete

การเรียงข้อมูลใน Grid : กดเลือกที่หัวข้อ จะสลับไปมาระหว่าง มาก <--> น้อย

การนำข้อมูลใน Grid ไปใส่ใน Excel หรือที่อื่นๆ : กดเลือกที่มุมบนซ้าย ทำการ Copy แล้วนำไป Paste ในที่ที่ต้องการ

 
   

การเปลี่ยนรูปภาพ

ให้ Double Click ที่รูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรูป

 

 
   

การเปิดรูปภาพ

ให้คลิกขวาที่รูปนั้นๆ ระบบจะเปิดโปรแกรมที่เรียกดูรูปภาพนั้นออกมาทันที