วิธีใช้ร่วมกันเป็นเครือข่าย

 
 

1. เลือกเครื่องแม่ข่าย

ไปที่เครื่องแม่ข่าย จะเป็น Windows อะไรก็ได้ที่สามารถแชร์ Folder ได้ โดยจะเป็นที่เก็บข้อมูลระบบทั้งหมด ควรเป็นที่ที่มีความปลอดภัยสูงในทางกายภาพ เช่น อยู่ในห้องที่ล็อคประตู เป็นต้น

 
   
 

2. สร้าง user บนเครื่องแม่ข่าย

สร้าง user ธรรมดาบนเครื่องแม่ข่ายสักหนึ่งบัญชี ในที่นี้สร้างผู้ใช้งาน user1 และใช้รหัสผ่านเป็น user1 เช่นกัน (ในบางองค์กรอาจสร้าง user สำหรับเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องเลย ซึ่งจะมี user จำนวนมาก ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยตายรอยหรือสืบสวนได้ในกรณีที่มีปัญหาภายหลัง)

 
   
 

3. แตกไฟล์ .zip

แตกไฟล์ .zip ที่ได้มาไว้ที่ Folder ที่ต้องการที่เครื่องแม่ข่าย ในที่นี้แตกไฟล์มาที่ C:\DATA\sSale2

 
   
 

4. กำหนดสิทธิ์ที่ Folder

ใช้ File Explorer มาที่ C:\DATA\sSale2 บนเครื่องแม่ข่าย, คลิกขวาที่นี่ เลือกเมนู Properties, มาที่แถบ Sharing แล้วแชร์ Folder ตามปกติ จากนั้นมาที่แถบ Security กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน user1 ดังรูป

 
   
   
 

5. ทำการ Map Drive ที่เครื่องลูกข่าย

มาที่เครื่องลูกข่าย แล้วเปิด File Explorer เพื่อค้นหาเครื่องแม่ข่าย เมื่อเจอจะถูกถาม user/password ก็ให้ใส่เป็น user1 และรหัสผ่านเป็น user1 ปกติจะทำแค่ครั้งเดียว เพราะเครื่องจะจำ user/password ไว้ตลอด, คลิกขวาที่ sSale2 เลือก Map network drive... จากนั้นเลือกเป็น Drive ไหนก็ได้ ในที่นี้เลือกเป็น Z:

 
  ShareApp3  
  ShareApp4  
   
 

6. เรียก .exe ที่เครื่องลูกข่าย

เมื่อเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมใช้งาน เพียงแค่ไปเปิด .exe ไฟล์เท่านั้น 

 
  ShareApp5