Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
 

โปรแกรม sMnt2

 
 

ระบบซ่อมบำรุง ที่คลอบคลุมทุกประเภทของงานซ่อมบำรุง ตั้งแต่การซ่อมบำรุงแบบ Corrective, Predictive, Preventive, Proactive และ Maintenance Prevention โดยสามารถกำหนดโครงสร้าง BOM ของชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องการซ่อมบำรุง ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์หาปัญหาอันเกิดจากการซ่อมบำรุง มีระบบสต๊อกชิ้นส่วนที่ใช้เป็นอะไหล่เพื่อให้แน่ใจว่าของไม่ขาดมือ ในยามที่จำเป็นต้องใช้ และยังออกใบงานซ่อมบำรุงที่เก็บข้อมูลได้ ทั้งก่อนและหลังการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังมีระบบ Real-Time Monitoring ที่สามารถดูสถานะของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานได้ด้วย

 
 
Items Free Version Full Version
 BOM of Machine
 Preventive Job Management
 Emergency Unlock BOM by Admin
 Emergency Un-Secret BOM by Admin
 Simple Notification
 Corrective / Predictive Job Management
 Proactive Job Management
 Maintenance Prevention Job Management
 Spare Parts Control
 Monitoring
 Check Sheet
 Get Data to Excel
 Import Data from Excel

 

 
   
 

การตั้งค่าเบื้องต้น

ระบบทำงานได้กับ Windows เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป สามารถต่อเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ และสามารถใช้เครื่อง Desktop ธรรมดาทำเป็นเครื่องแม่ข่ายได้ ซึ่งคล่องตัวและยืดหยุ่นในการ Implement ระบบในส่วนของฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาทดลองใช้งานก่อนได้เลย ในการเรียกใช้งานครั้งแรก ระบบใช้ username = admin และ password = admin หลังจากเข้าระบบได้แล้ว และทดลองใช้งานจนชำนาญแล้ว แนะนำให้เปลี่ยน password ใหม่ เมื่อจะใช้งานจริง

 

 1. ไปที่ การต่อเป็นเครือข่ายใช้พร้อมกันหลายคน เพื่อดูข้อมูล 
 2. ไปที่ การ Login เข้าระบบ เพื่อดูข้อมูล
 
   

ส่วนการซ่อมบำรุงแบบ Preventive

 

 

กำหนด BOM ของการซ่อมบำรุง

ใช้เพื่อช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงแบบ Preventive ซึ่งจะต้องลงลึกถึงส่วนประกอบของเครื่องจักร ว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องการซ่อมบำรุง (เน้นคำว่า “มีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องการซ่อมบำรุง” เพราะวิธีการกำหนด BOM อาจแตกต่างจาก BOM ทางฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะต้องระบุทุกชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องจักร แต่ BOM ในส่วนของของการซ่อมบำรุง จะเพียงแค่กำหนดเอาเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเท่านั้น ทำให้มีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก) 
 
 1. ไปที่ กำหนด BOM ของการซ่อมบำรุง เพื่อดูข้อมูล
 
   
 

การช่อมบำรุงแบบ Preventive

เป็นการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่นิยมกัน แต่ต้นการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง มีการวางแผนบำรุงรักษาตามรอบมาตรฐานของแต่ละชิ้นส่วนที่ออกแบบไว้ หลักคิดคล้ายการเอารถเข้าศูนย์ตามระยะ ตรวจเช็ค/เปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่จะเกิดปัญหา อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจสิ้นเปลืองพอสมควร เพราะบางอย่างยังสถาพดีอยู่ก็ต้องถูกเปลี่ยนออกไป และอาจต้องเก็บ Stock ของอะไหล่จำนวนมาก แนะนำให้ใช้แนวทาง Predictive Manitenance จะดีกว่า โดยเน้นประสานร่วมมือกับฝ่ายผลิตหรือคนที่ทำงานกับเครื่องจักรประจำ เอาเป็นว่าเขาแค่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในเครื่องจักรแล้วเรื่องถึงฝ่ายซ่อมบำรุงทันที แต่ต้องบริหารให้มีการ Take Action ทันที ไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วก็เงียบ คนแจ้งก็จะเบื่อแล้วละเลยจนเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในที่สุด นอกจากนี้อาจแนวทาง Proactive Maintenance และ Maintenance Prevention ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์สูงขึ้นมาอีก ซึ่งจะอยู่ในส่วนถัดไป

 

 1. ไปที่ การช่อมบำรุงแบบ Preventive เพื่อดูข้อมูล
 2. ไปที่ การปลดล็อคที่ห้ามแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM เพื่อดูข้อมูล
 3. ไปที่ การปลดล็อคที่เข้ารหัสข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)
 
   
 

ส่วนการซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive

 
 

ต้องพยามทำให้ Simple จริงๆ เพราะผู้ใช้งานจะเป็นระดับ Operator ซึ่งทักษะไม่สูง อาจจะอยู่ในสายการผลิตหรือเป็น Data Entry ที่อยู่ในฝ่าย Facilities จึงให้ใส่ข้อมูลในภาษาที่เป็นการบรรยายลักษณะของปัญหาที่เขาเข้าใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะส่งต่อไปให้ทีม Maintenance ที่มีความเข้าใจระบบสูงกว่าเพื่อออกใบ Maintenance Job ในส่วนการซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive จะเป็นไม้ต่อจากทาง Operator แจ้งปัญหาหรือสิ่งผิดปกติ (แต่ยังไม่เกิดปัญหา) ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบ Day-to-Day ซึ่ง Job จะเป็นแบบ Corrective Job คือ เปิดงานซ่อมกับส่วนที่เป็นปัญหาตรงๆ และอีกแบบหนึ่ง คือ Predictive Job ซึ่งบางเรื่องที่แจ้งเข้ามาอาจเป็นแค่สัญญาณบอกเหตุที่อาจเกิดปัญหากับเครื่องจักรที่แจ้งเข้ามารวมทั้งมีโอกาสเกิดขึ้นกับเครื่องจักรอื่นๆในรุ่นเดียวกันด้วย

 

 1. ไปที่ เมนู Simple Notify เพื่อดูข้อมูล
 2. ไปที่ การซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)
 
   

 

ส่วนการซ่อมบำรุงแบบ Proactive

 
 

เป็นการบำรุงรักษาเชิงรุก วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต เริ่มจากการค้นหาเครื่องจักรที่เกิดปัญหาบ่อยที่สุดก่อน แล้วตรวจดูประวัติการซ่อมบำรุง Corrective และ Predictive ย้อนหลังนานพอสมควร เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งผู้ที่วิเคราะห์จะต้องมีทักษะสูงหน่อย ถึงจะสามารถตีปัญหาแตก การวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแบบ Proactive Maintenance Job ทำได้ 2 Methods คือ แบบ Machine Focus คือ ดูความถี่ของการเกิดปัญหาต่างๆ ที่ตัวเครื่องจักรที่เราสนใจ และแบบ Problem Focus คือ การดูที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เครื่องจักรต่างๆ
 

 1. ไปที่ เมนู Proactive Job Management เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

ส่วนการซ่อมบำรุงแบบ Maintenance Prevention

 

 

เป็นการแก้ปัญหาที่รากของปัญหาเพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหายและลดงานบำรุงรักษา ซึ่งผู้ที่วิเคราะห์จะต้องมีทักษะสูงเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาท่อน้ำที่เป็นเหล็กรั่วเนื่องจากผุและเป็นสนิม โดยการเปลี่ยนเป็นท่อพลาสติกหรือท่อสแตนเลส ก็ถือว่าเป็นลักษณะการซ่อมบำรุง แบบไม่ต้องซ่อมบำรุง หรือที่เรียกว่า Maintenance Prevention ในส่วนนี้ระบบจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก อาจเป็นแค่ เก็บประวัติการซ่อมบำรุงแบบนี้ไว้อ้างอิง และช่วยให้ค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นในส่วนของ File Attachment ที่มากับชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละตัว ซึ่งอาจมีข้อมูลสำคัญที่ส่วนให้เกิดไอเดียในการแก้ปัญหาได้
 

 1. ไปที่ เมนู Maintenance Prevention Job Management เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Spare Parts Control

เป็นการจัดการสต๊อกอะไหล่ของฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการซ่อมบำรุงแบบ Preventive  หรือเอาไว้สำรองฉุกเฉินสำหรับ Job ประเภท Corrective หรือเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับงาน Predictive และ Service คลอบคลุมการรับอะไหล่เข้าสต๊อก, การจ่ายอะไหล่ออกจากสต๊อก, การย้ายสถานที่เก็บอะไหล่ในสต๊อก, การปรับสต๊อก, การส่งอะไหล่ไปเช็คปัญหาด้านคุณภาพ, การยืมอะไหล่, การเอาข้อมูลสต๊อกไปใช้ต่อที่ Excel และการตรวจประวัติการทำรายการเกี่ยวกับสต๊อก

 

 1. ไปที่ เมนู Spare Parts Control เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Monitoring

เป็นการเฝ้าติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time ซึ่งสามารถดูได้สูงสุดถึง 350 เครื่องพร้อมๆ กัน เหมาะกับระบบซ่อมบำรุงในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทีมงานกระจายอยู่คนละจุด ซึ่งการสื่อสารจะสะดวกสุดถ้าดูที่หน้าจอ ระบบ Monitoring สัมพันธ์กับการแจ้งปัญหา, การเปิด Job และการซ่อมบำรุงตาม Job นั้นๆ 

 

 1. ไปที่ เมนู Monitoring เพื่อดูข้อมูล
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)
 
   
 

เมนู Check Sheet

เป็นการเริ่มต้น Phase แรกของความพยายามที่จะนำระบบเข้ามากำกับงานประจำวันพวก Check Sheet คืออย่างน้อยก็ให้หัวหน้าหลายๆ คนมองเห็นงานประจำวันของลูกน้องที่หน้าจอ ซึ่งเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องจะบันทึก Check Sheet แบบชุ่ยๆ ไม่ได้แล้ว เพราะอาจถูกสุ่มอ่านโดยหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูงก็อาจเป็นได้ เริ่มต้นง่ายๆโดยการใช้ Check Sheet ที่มีอยู่แล้ว มาถ่ายรูปแล้วโหลดเข้าระบบเก็บไว้ ซึ่งทำได้สะดวกมากและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติจริง

 

 1. ไปที่ เมนู Check Sheet เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Get Data

เพื่อเอาข้อมูลจากระบบ ออกไปใช้ใน Excel ซึ่งสามารถพลิกแพลงและยืดหยุ่นในการการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. ไปที่ เมนู Get Data–BOM List เพื่อดูข้อมูล
 2. ไปที่ เมนู Get Data–Job List เพื่อดูข้อมูล 
 3. ไปที่ เมนู Get Data–Machine List เพื่อดูข้อมูล
 4. ไปที่ เมนู Get Data–Spare Part List เพื่อดูข้อมูล 
(ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   
 

เมนู Right Setting

บริหารจัดการผู้ใช้ระบบ และกำหนดสิทธิ์ใช้งานแต่ละหน้าจอ

 1. บริหารจัดการผู้ใช้ระบบ ไปที่ User เพื่อดูข้อมูล
 2. กำหนดสิทธิ์ใช้งานแต่ละหน้าจอ App ไปที่ Authorized-App เพื่อดูข้อมูล
 3. กำหนดสิทธิ์ใช้งานแต่ละหน้าจอ Ref/Tools ไปที่ Authorized-Ref/Tools เพื่อดูข้อมูล
 4. กำหนดสิทธิ์ใช้งานแต่ละหน้าจอ PIM ไปที่ Authorized-PIM เพื่อดูข้อมูล
 5. ปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบ ไปที่ Change Password เพื่อดูข้อมูล 
 
   
 

เมนู App Setting

การตั้งต่าที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ เช่น ระบบงานซ่อมบำรุง, ระบบการขาย, ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น

 1. กำหนดสาขา ของบริษัท ไปที่ กำหนดสาขา ของบริษัท เพื่อดูข้อมูล
 2. กำหนดข้อมูลบริษัท ไปที่ กำหนดข้อมูลบริษัท เพื่อดูข้อมูล
 3. กำหนดข้อมูล Unit ไปที่ กำหนดข้อมูล Unit เพื่อดูข้อมูล
 4. กำหนดข้อมูล Category ไปที่ กำหนดข้อมูล Category เพื่อดูข้อมูล
 5. กำหนดข้อมูล Part ไปที่ กำหนดข้อมูล Part เพื่อดูข้อมูล
 6. กำหนดข้อมูล Employee ไปที่ กำหนดข้อมูล Employee เพื่อดูข้อมูล
 7. กำหนดข้อมูล Maintenance Worker ไปที่ กำหนดข้อมูล Maintenance Worker เพื่อดูข้อมูล
 8. กำหนดข้อมูล Service Type ไปที่ กำหนดข้อมูล Service Type เพื่อดูข้อมูล
 
   
 

เมนู Tools

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด

 1. ล้างฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานจริง ไปที่ Clear Example Database เพื่อดูข้อมูล
 2. ดูประวัติการแก้ไขข้อมูลของระบบหลัก ไปที่ System History เพื่อดูข้อมูล
 3. การสำรองฐานข้อมูลและกู้ข้อมูล ไปที่ Backup/Restore เพื่อดูข้อมูล
 4. การใส่ไลเซ่นของโปรแกรม ไปที่ Software Lincense เพื่อดูข้อมูล
 
   
  *** สนใจติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ How to buy  

 

We have 72 guests and no members online