Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
 
 

ระบบซ่อมบำรุง ที่สามารถกำหนดโครงสร้าง BOM ของชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องการซ่อมบำรุง ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์หาปัญหาอันเกิดจากการซ่อมบำรุง มีระบบสต๊อกชิ้นส่วนที่ใช้เป็นอะไหล่เพื่อให้แน่ใจว่าของไม่ขาดมือ ในยามที่จำเป็นต้องใช้ และยังออกใบงานซ่อมบำรุงที่เก็บข้อมูลได้ ทั้งก่อนและหลังการซ่อมบำรุง 

 

 
   
 

การต่อเป็นเครือข่ายใช้พร้อมกันหลายคน

ระบบสามารถต่อเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เครื่องแม่ข่าย จะเป็น Windows อะไรก็ได้ที่สามารถแชร์ Folder ได้

2. สร้าง user ธรรมดาบนเครื่องแม่ข่ายสักหนึ่งบัญชี ในที่นี้สร้างผู้ใช้งาน user1 และใช้รหัสผ่านเป็น user1 เช่นกัน (ในบางองค์กรอาจสร้าง user สำหรับเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องเลย ซึ่งจะมี user จำนวนมาก ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยตายรอยหรือสืบสวนได้ในกรณีที่มีปัญหาภายหลัง)

3. แตกไฟล์ .zip ที่ได้มาไว้ที่ Folder ที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้แตกไฟล์มาที่ C:\DATA\sSale2)

4. ใช้ File Explorer มาที่ C:\DATA\sSale2 จากนั้นคลิกขวาที่นี่ เลือกเมนู Properties 

5. มาที่แถบ Sharing แล้วแชร์ Folder ตามปกติ

6. มาที่แถบ Security กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน user1 ดังรูป

7. มาที่เครื่องลูกข่าย แล้วเปิด File Explorer เพื่อค้นหาเครื่องแม่ข่าย เมื่อเจอจะถูกถาม user/password ก็ให้ใส่เป็น user1 และรหัสผ่านเป็น user1 ปกติจะทำแค่ครั้งเดียว เพราะเครื่องจะจำ user/password ไว้ตลอด

8. คลิกขวาที่ sSale2 เลือก Map network drive...

9. เลือกเป็น Drive ไหนก็ได้ ในที่นี้เลือกเป็น Z:

10. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมใช้งาน เพียงแค่ไปเปิด .exe ไฟล์เท่านั้น

 
   
 

การ Login เข้าระบบ

ในการเรียกใช้งานครั้งแรก ระบบใช้ username = admin และ password = admin หลังจากเข้าระบบได้แล้ว และทดลองใช้งานจนชำนาญแล้ว แนะนำให้เปลี่ยน password .ใหม่ เมื่อจะใช้งานจริง

 
   

 

กำหนด BOM ของการซ่อมบำรุง

ไใช้เพื่อช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงแบบ Preventive ซึ่งจะต้องลงลึกถึงส่วนประกอบของเครื่องจักร ว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องการซ่อมบำรุง (เน้นคำว่า “มีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องการซ่อมบำรุง” เพราะวิธีการกำหนด BOM อาจแตกต่างจาก BOM ทางฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะต้องระบุทุกชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องจักร แต่ BOM ในส่วนของของการซ่อมบำรุง จะเพียงแค่กำหนดเอาเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเท่านั้น ทำให้มีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก)

 
   
 
ทำความเข้าใจกับโครงสร้าง BOM

ในเครื่องจักรหนึ่งๆ จะประกอบด้วยชิ้นส่วนเป็นโครงสร้างซับซ้อน ที่ต้องการการซ่อมบำรุงตามระยะที่แตกต่างกัน เช่น Blade T34 อาจต้องเช็คทุก 30 วัน แต่ Vertical K7 อาจต้องเช็คทุก 120 วัน เป็นต้น ซึ่งการวางแผนซ่อมบำรุงก็จะยากลำบาก ถ้าไม่ใช้ระบบช่วย 

จากรูป ตัวเลขในส่วน A คือ ตัวระบุจำนวนชิ้นส่วน ที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนตัวแม่ และในส่วน B คือชื่อของชิ้นส่วน การดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วน ให้มาคลิกเลือกที่ชื่อนั้นๆ แล้วข้อมูลที่แถบขวามือจะเปลี่ยนตาม

 
   
 
ข้อมูลของชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนของรูปภาพ สามารถใส่ได้ถึง 5 รูปต่อหนึ่งชิ้นส่วน ถ้าต้องการใส่รูปหรือเปลี่ยนรูป ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รูปนั้นๆ ถ้าต้องการดูรูปที่ใหญ่ขึ้น ก็ให้คลิกขวาที่รูปนั้นๆ 

ในกรอบ BOM เป็นการกำหนดว่า จะใช้ชิ้นส่วนนี้จำนวนเท่าไรเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนแม่ ส่วน Component/Phantom ให้ผ่านไปก่อน เพราะส่วนนี้จะเป็นฝ่ายวิศวกรรมเขาใช้งาน ซึ่งไม่เกียวกับฝ่ายซ่อมบำรุง

ในกรอบ Maintenance ระบุว่าจะต้องทำอะไร ในทุกๆช่วงเวลาที่กำหนด และมีต้นทุนหรือใช้เงินเท่าไร ซึ่งระบบจะใช้ข้อมูลส่วนมาประกอบในการวางแผนซ่อมบำรุง

ในกรอบ Part จะเป็นรายละเอียดของชิ้นส่วนนั้นๆ แนะนำให้ใช้ส่วนของ Attach Files ให้เป็นประโยชน์ พวกคู่มือ/การตั้งค่าต่างๆควรเอามาใส่ให้ครบ เพราะเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรในอนาคตจะได้เปิดดูได้เลย ไม่ต้องไปค้นหาเอกสารอ้างอิงให้วุ่นวาย ซึ่งจะไม่ทันการณ์ในการปฏิบัติจริง ส่วนคำว่า Class คือ การจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วน ซึ่งช่วยในการวางแผนทำสต็อกของอะไหล่ เช่น A อาจต้องมีเก็บสต้อก ส่วน C อาจไม่ต้องมีสต๊อกเลย เป็นต้น

 
   
 
การใช้งาน Attach Files

การเพิ่มไฟล์ใหม่ ให้กดปุ่มบวกแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ ส่วนการลบ ก็เลือกไฟล์ที่ต้องการในรายการ แล้วกดปุ่มลบ และการเปิดดูไฟล์ ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้นๆ ได้เลย

 
   
 
การย่อ-ขยายโครงสร้าง BOM

ทำเพื่อความสะดวกที่จะเห็นส่วนประกอบทั้งหมดของแต่ละเครื่องจักร เลือกเครื่องจักรที่ต้องการ กดปุ่ม ดังรูป สลับไปมาเพื่อย่อและขยายโครงสร้าง BOM

 
   
 
การ Refresh ข้อมูล

เพื่อดูข้อมูลล่าสุดว่าเป็นอย่างไร ในกรณีที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายหลายๆ คนซึ่งอาจมีการแก้ไขข้อมูลเครื่องจักรตัวเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน 

 
   
 
การค้นหาบางชิ้นส่วน

ในกรณีที่มีเครื่องจักรหลายประเภท และแต่ละประเภทมีส่วนประกอบจำนวนมาก การค้นหานี้จะมีประโยชน์มาก เพียงแค่ใส่ข้อความบางส่วนที่ต้องการค้น แล้วกดปุ่ม ดังรูป ก็จะเจอชิ้นส่วนที่ต้องการ

 
   
 
การกำหนดจุดทศนิยมของจำนวนในโครงสร้าง BOM

ในส่วนนี้จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมพวกสารเคมี, อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะต้องใช้ส่วนผสมละเอียดในระดับจุดทศนิยม แต่ในส่วนของการซ่อมบำรุง ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนนี้ ก็ให้ปล่อยเป็นค่า Default = 0 ไปก่อน

 
   
 
การกรองเอาเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องการ

ถ้ามีเครื่องจักรหลายประเภทมาก จะทำให้ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอช้าได้ หรือมีข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงขึ้นมา ก็สามารถกรองเอาเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องการได้ โดยใส่ชื่อเครื่องจักรบางส่วนแล้วกดปุ่ม ดังรูป

 
   
 
การล็อคและปลดล็อคข้อมูล

เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนต่าง หลังจากที่ตรวจทานหรือทำเข้าที่แล้ว เนื่องจากระบบมีผู้ใช้หลายคน อาจมีการเผลอไปแก้ข้อมูลแบบไม่ได้ตั้งใจ ก็เป็นไปได้ ถึงแม้จะมีระบบตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าใครทำ หรือการควบคุมสิทธิ์ใช้งาน ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น แนะนำให้ล็อคข้อมูลเลยหลังจากทำอะไรเสร็จแล้ว เริ่มจาก เลือกชิ้นส่วนที่ต้องการ กดปุ่ม ดังรูป ใส่รหัสล็อค และใส่ยืนยันรหัสล็อคอีกครั้ง 

เมื่อระบบล็อคสำเร็จ ชื่อชิ้นส่วนนั้นๆจะเป็นสีแดง และข้อมูลที่อยู่ทางขวามือ จะดูได้เพียงอย่างเดียว แก้ไขข้อมูลอะไรไม่ได้

 

ส่วนการปลดล็อคก็ทำคล้ายๆ กัน คือ เลือกชิ้นส่วนที่ต้องการ กดปุ่มปลดล็อค ใส่รหัส ดังรูป 

  

 
   
 
การทำให้ข้อมูลเป็นความลับ

เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้อง เห็นข้อมูล ของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนต่าง ซึ่งส่วนนี้จะใช้ในฝ่ายวิศวกรรมเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นการรักษาความลับสูตรของการผลิตในขั้นสูง ซึ่งในส่วนของฝ่ายซ่อมบำรุง ก็เพียงแค่ให้รู้ไว้ใช่ว่าก็พอ เริ่มจาก เลือกชิ้นส่วนที่ต้องการ

 เมื่อทำสำเร็จ ให้สังเกต ชื่อของชิ้นส่วนนั้นๆ จะเป็นแถบสีเทา และแถบทางด้านขวามือจะมองไม่เห็นข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนการเปลี่ยนจาก ข้อมูลในชั้นความลับมาเป็นแบบปกติ ก็ให้เลือกชิ้นส่วนนั้นๆ กดปุ่ม ดังรูป ใส่รหัส 

เมื่อสำเร็จ ก็จะเห็นข้อมูลของชิ้นส่วนนั้นๆ เหมือนเดิม
 
   
 
การช่อนและแสดงโครงสร้าง BOM

เพื่อให้หน้าจอเล็กลง สามารถมองเห็นหน้าจออื่นได้มากขึ้น 

กดปุ่ม ดังรูป สลับไปมา 

 
   
 
การใช้ Auto Show List

เพื่อช่วยลดเวลาการโหลดหน้าจอ ในกรณีที่มีรายการ BOM จำนวนมาก โดยกำหนดให้ระบบไม่ต้องโหลดรายการทั้งหมดขึ้นมาตอนที่เปิดหน้าจอขึ้นมาครั้งแรก จากนั้นค่อยมาใช้ส่วนของการ Filter หรือกรองเอาเฉพาะรายการที่ต้องการอีกที ดังรูป

 
   
 
การเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ เข้าในโครงสร้าง BOM

เป็นการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่เข้าที่โครงสร้างของ BOM โดยที่ชิ้นส่วนนั้นๆ ยังไม่เคยใส่ข้อมูลเข้าในระบบเลย เหมาะสำหรับการเริ่มต้นระบบใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มเพิ่มชิ้นส่วนใหม่เข้าที่โครงสร้างของ BOM แล้ว ระบบยังเพิ่มรายการ Part เข้าไปในระบบเช่นกัน โดยข้อมูลในกรอบของ Part ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย แนะนำให้ใส่ข้อมูลอย่างระมัดระวัง

เริ่มจาก เลือกโหนดแม่ที่ต้องการเพิ่มชิ้นส่วน กดปุ่มดังรูป ใส่รหัสชิ้นงาน ก็จะเห้นชิ้นงานใหม่เพิ่มขึ้นมา ดังรูป จากนั้นเข้าไปเลือกชิ้นงานใหม่ แล้วแก้ไขช้อมูลตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จก็กดปุ่ม Save

 
   
 
การเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ (ที่มีอยู่แล้ว) เข้าในโครงสร้าง BOM

คล้ายการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่เข้าที่โครงสร้างของ BOM เพียงแต่เป็นการเลือกจาก Part ที่สร้างไว้แล้ว เริ่มจากเลือกโหนดแม่ กดปุ่ม ดังรูป เลือก Part ที่ต้องการ

 
   
 
การลบชิ้นส่วนงาน ออกจากโครงสร้างของ BOM

เพียงเลือกโหนดที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ดังรูป ถ้าโหนดนั้นๆ มีโหนดลูก ระบบก็จะลบทุกโหนดที่อยู่ใต้โหนดที่เราจะลบไปทั้งยวง

ยืนยันการลบ

แล้วโหนดที่ถูกลบจะหายไป

สามารถตามดูได้ ว่าใครลบโหนดต่างๆ ออกไป โดยกดปุ่ม ดังรูป

 
   
 

การช่อมบำรุงแบบ Preventive

เป็นการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่นิยมกัน แต่ต้นการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง มีการวางแผนบำรุงรักษาตามรอบมาตรฐานของแต่ละชิ้นส่วนที่ออกแบบไว้ หลักคิดคล้ายการเอารถเข้าศูนย์ตามระยะ ตรวจเช็ค/เปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่จะเกิดปัญหา อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจสิ้นเปลืองพอสมควร เพราะบางอย่างยังสถาพดีอยู่ก็ต้องถูกเปลี่ยนออกไป และอาจต้องเก็บ Stock ของอะไหล่จำนวนมาก แนะนำให้ใช้แนวทาง Predictive Manitenance จะดีกว่า โดยเน้นประสานร่วมมือกับฝ่ายผลิตหรือคนที่ทำงานกับเครื่องจักรประจำ เอาเป็นว่าเขาแค่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในเครื่องจักรแล้วเรื่องถึงฝ่ายซ่อมบำรุงทันที แต่ต้องบริหารให้มีการ Take Action ทันที ไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วก็เงียบ คนแจ้งก็จะเบื่อแล้วละเลยจนเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในที่สุด นอกจากนี้อาจแนวทาง Proactive Maintenance และ Maintenance Prevention ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์สูงขึ้นมาอีก ซึ่งจะอยู่ในส่วนถัดไป

 

ไปที่ การช่อมบำรุงแบบ Preventive เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

การปลดล็อคที่ห้ามแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM

ไปที่ การปลดล็อคที่ห้ามแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

การปลดล็อคที่เข้ารหัสข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM

ไปที่ การปลดล็อคที่เข้ารหัสข้อมูลของชิ้นส่วนใน BOM เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

เมนู Simple Notify

ไปที่ เมนู Simple Notify เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

การซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive

ไปที่ การซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

เมนู Proactive Job Management

ไปที่ เมนู Proactive Job Management เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Maintenance Prevention Job Management

ไปที่ เมนู Maintenance Prevention Job Management เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Spare Parts Control

ไปที่ เมนู Spare Parts Control เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Monitoring

ไปที่ เมนู Monitoring เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

เมนู Check Sheet

ไปที่ เมนู Check Sheet เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   

 

เมนู Get Data–BOM List

ไปที่ เมนู Get Data–BOM List เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   
 

เมนู Get Data–Job List

ไปที่ เมนู Get Data–Job List เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   
 

 

เมนู Get Data–Machine List

ไปที่ เมนู Get Data–Machine List เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 
   

 

เมนู Get Data –Spare Part List

ไปที่ เมนู Get Data–Spare Part List เพื่อดูข้อมูล (ถ้าไม่ Login จะไม่เห็นข้อมูล)

 

   
  *** ราคา 31,800 บาท ใช้ได้ 5 เครื่อง สนใจติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางเราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ --> How to buy  

 

We have 245 guests and no members online