ข้อมูลส่วนบุคคล

 
 

 

เป็นส่วนการจัดการข้อมูลพนักงานรายบุคคล

 
 
 1. สร้างพนักงานใหม่
 2. ใส่รูปถ่ายและวิธีเปิดดูใส่รูปถ่าย
 3. กลุ่มของข้อมูล
  1. ข้อมูลส่วนของ Personal
  2. ข้อมูลส่วนของ Contact
  3. ข้อมูลส่วนของ Emergency Contact
  4. ข้อมูลส่วนของ Dependent
  5. ข้อมูลส่วนของ Immigration
  6. ข้อมูลส่วนของ Job
  7. ข้อมูลส่วนของ Salary
  8. ข้อมูลส่วนของ Report-To
  9. ข้อมูลส่วนของ Work Experience
  10. ข้อมูลส่วนของ Education
  11. ข้อมูลส่วนของ Skill
  12. ข้อมูลส่วนของ Language
  13. ข้อมูลส่วนของ License
  14. ข้อมูลส่วนของ Membership
  15. ข้อมูลส่วนของ File Attachment
 4. การควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
  1. ในระดับหน้าจอ
  2. ในระดับกลุ่มข้อมูล
  3. ในระดับ Level ของพนักงาน

 

 

สร้างพนักงานใหม่

เลือกเมนู

ใส่รหัสและชื่อ

จะได้ดังรูป

 
   
     

ใส่รูปถ่ายและวิธีเปิดดูใส่รูปถ่าย

สามารถใส่รูปถ่ายหรือเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลา โดยใช้เมาส์ไปดับเบิ้ลคลิกที่รูป

เลือกรูป

จะได้ดังรูป

ถ้าต้องการดูรูปขนาดต้นฉบับที่นำมาใส่ ให้เอาเมาส์มาคลิกขวาที่รูป

 
   

การควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล - ในระดับหน้าจอ

ก่อนอื่นต้องสร้างพนักงานให้มีหลายคนก่อน

แล้วไปที่หน้าจอ สร้างผู้ใช้ระบบ

เมื่อทำเสร็จ ให้ไปที่หน้าจอ ควบคุมสิทธิ์ - ในระดับหน้าจอ

 
   

การควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล - ในระดับ Level ของพนักงาน

ความหมาย Level ของพนักงาน จะคล้ายกับการคิด ซี 1 ถึง ซี 11 ของข้าราชการ โดย 11 คือขั้นสูงสุด ถ้าเอาไปเทียบกับระบบงานเอกชน Level 0 - 11 จะเป็นตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุด จนถึงกรรมการผู้จัดการ 

ตัว Level จะเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคนอื่น พนักงานที่มี Level ต่ำจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่มี Level สูงกว่าได้เลย แต่จะเห็นข้อมูลของคนที่ต่ำกว่าได้ (แต่ต้องผ่านด่านอีก 2 ขั้น คือ ต้องมีสิทธิ์ที่หน้าจอ ข้อมูลส่วนบุคคล และต้องมีสิทธิ์ที่ กลุ่มข้อมูล นั้นๆ ด้วย เช่น Personal, Job, Salary เป็นต้น)

 

 

We have 112 guests and no members online