ระบบ Helpdesk ที่ใช้รับเรื่องต่างๆ

 
 
ใช้รับเรื่องจากพนักงานที่แจ้งเข้ามาในระบบ จากนั้นก็เปิด Job เพื่อเตรียมจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ให้สังเกตุ แถบบน New Issue ที่เป็นสีแดง คือการแจ้งเรื่องใหม่เข้ามา 1 เรื่อง หมายเลข MSG-0000018 ถ้าต้องการรับเรื่อง ให้กดปุ่มบวก เพื่อสร้าง Job ใหม่ที่รองรับเรื่องนี้ ให้เลือก Job Type เป็น Service ซึ่งเป็นงานบริการ แล้วเลือกประเภทของงานบริการด้วย ดังรูป จากนั้นใส่รายละเอียดที่จำเป็น แล้วกดปุ่มบันทึก (ข้อมูลในส่วน Action และสถานะของ Job จะไปปรากฏที่หน้าจอ แจ้งขอใช้บริการจากฝ่ายซ่อมบำรุง ที่พนักงานคีย์ข้อมูลเข้ามาด้วยเช่นกัน) ดูรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่  การซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive
 
 
 
 
เมื่อบันทึกข้อมูลทุกอย่างเสร็จ ก็พิมพ์ใบ Job เพื่อจ่ายงานให้กับผู้ที่จะซ่อมบำรุงได้เลย ดังรูป
 
 
   

We have 71 guests and no members online