กำหนดข้อมูล Service Type

เป็นข้อมูลประเภทของงาน Service ซึ่งจะอยู่ในส่วนหน้าจอของ Corrective และ Predictive Maintenance ซึ่งได้รวมงานบริการเข้ามาด้วย ซึ่งจะได้รับการแจ้งเรื่องจาก User ผ่านทางหน้าจอ Simple Notify

ไปที่เมนู Setting --> 2. App Setting --> 8. Service Type

 
   

 

We have 89 guests and no members online