กำหนดข้อมูล Employee

จะเป็นข้อมูลของพนักงานที่มีการการควบคุมสิทธิ์เข้าดูหรือแก้ไขข้อมูล โดยเริ่มจากไปที่เมนู Setting --> 2. App Setting --> 6. Employee

จะเห็นว่าจะมีข้อมูลอยู่หลาย Tab ซึ่งแต่ละ Tab จะมีการควบคุมสิทธิ์ โดยคนไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปดูข้อมูลใน Tab นั้นๆ ไม่ได้เลย ซึ่งหน้าจอที่ควบคุมสิทธิ์ อยู่ที่ Personal Information Management ดังรูป

เลือก User ที่ต้องการควบคุมสิทธิ์ Information Type คือข้อมูลที่อยู่แต่ละ Tab ส่วน Reference คือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เช่น ประเทศ, ศาสนา และอื่นๆ ซึ่งการเข้ามาแก้ในส่วนนี้ ให้สังเกตไอคอน สามจุดสีดำ เช่นหลังคำว่า Prefix ที่แถบ Personal ให้ลองกดปุ่มดู ก็จะเห็นดังรูปถัดไป

 

Contact เป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ติดต่อกับพนักงาน ซึ่งมีหลายช่องทาง

 

Emergency Contact เป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ติดต่อกับญาติพนักงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ

 

Dependent เป็นข้อมูลที่เอาไว้ดูผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพนักงาน อาจใช้ร่วมในการประเมิณปรับสวัสดิการ หรือถ้าเกิดการ Lay-off อาจใช้ประกอบการตัดสินใจได้

 
   

 

We have 85 guests and no members online