กำหนดข้อมูล Unit

จะเป็นหน่วยนับในระบบทั้งหมด เช่น ความยาว, จำนวน, น้ำหนัก และอื่นๆ

ไปที่เมนู Setting --> 2. App Setting --> 3. Part Unit

เลื่อนขึ้นลงได้อิสระเหมือน Excel ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใส่ทับไปได้เลยแล้วกด Save หรือถ้าต้องการลบ ให้เลือกบรรทัดที่จะลบ แล้วกดคีย์ Delete

 
 

หรือถ้าต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้เลื่อนมาที่บรรทัดท้ายสุด (จะเห็น * ) จากนั้นก็ใส่ข้อมูล แล้วกดปุ่ม Save

 
   

 

We have 100 guests and no members online