กำหนดสาขา ของบริษัท

ไปที่เมนู Setting --> 2. App Setting --> 1. Branch

ขั้นตอนนี้เป็นการระบุข้อมูลสาขาทั้หมดของบริษัท ซึ่งใส่ได้ไม่จำกัด และจากนั้นจะไประบุสาขาที่เป็น Head Office ที่เมนู Company อีกทีหนึ่ง

 
   

 

We have 97 guests and no members online