บริหารจัดการผู้ใช้ระบบ

ไปที่เมนู Setting --> User จะเห็นหน้าจอ ดังรูป

 
   
 

แก้ไขข้อมูล

ถ้าต้องการ แก้ไขข้อมูล User แต่ละคน ให้เลื่อนไปแต่ละชื่อที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จ ก็กดปุ่ม Save

 
   
 

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ไปที่แถบ Change Password ใส่รหัสผ่านตัวใหม่ให้เหมือนกันสองครั้ง แล้วกดปุ่ม Save

 
   
 

ลบผู้ใช้ระบบ

เลื่อนไปที่ User ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่มลบ (สีแดงด้านบน) อย่างไรก็ตาม ระบบบันทึกไว้ว่าใครลบ เมื่อไร ที่เครื่องไหน ให้ใช้อย่างระมัดระวัง

 
   
 

ดูประวัติการแก้ไข/ลบข้อมูล

เลื่อนไป User ที่สนใจ กดปุ่มนาฬิกาทราย (แถบบน)

 
   
 

เพิ่มผู้ใช้ระบบ

กดปุ่มบวก, ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม Save ดังรูป ระบบจะสร้างผู้ใช้ระบบใหม่ให้โดยมี Password เป็นตัวเดียวกับชื่อผู้ใช้ระบบ (ค่า Default) จากนั้นค่อยให้ผู้ใช้ระบบไปเปลี่ยน Password ที่หลังได้ที่ Setting --> Change Password หรือเปลี่ยนให้เองได้เลยที่แถบ Change Password

 
   

 

We have 76 guests and no members online