การต่อเป็นเครือข่ายใช้พร้อมกันหลายคน

ระบบสามารถต่อเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เครื่องแม่ข่าย จะเป็น Windows อะไรก็ได้ที่สามารถแชร์ Folder ได้

2. สร้าง user ธรรมดาบนเครื่องแม่ข่ายสักหนึ่งบัญชี ในที่นี้สร้างผู้ใช้งาน user1 และใช้รหัสผ่านเป็น user1 เช่นกัน (ในบางองค์กรอาจสร้าง user สำหรับเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องเลย ซึ่งจะมี user จำนวนมาก ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยตายรอยหรือสืบสวนได้ในกรณีที่มีปัญหาภายหลัง)

3. แตกไฟล์ .zip ที่ได้มาไว้ที่ Folder ที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้แตกไฟล์มาที่ C:\DATA\sSale2)

4. ใช้ File Explorer มาที่ C:\DATA\sSale2 จากนั้นคลิกขวาที่นี่ เลือกเมนู Properties 

5. มาที่แถบ Sharing แล้วแชร์ Folder ตามปกติ

6. มาที่แถบ Security กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน user1 ดังรูป

7. มาที่เครื่องลูกข่าย แล้วเปิด File Explorer เพื่อค้นหาเครื่องแม่ข่าย เมื่อเจอจะถูกถาม user/password ก็ให้ใส่เป็น user1 และรหัสผ่านเป็น user1 ปกติจะทำแค่ครั้งเดียว เพราะเครื่องจะจำ user/password ไว้ตลอด

8. คลิกขวาที่ sSale2 เลือก Map network drive...

9. เลือกเป็น Drive ไหนก็ได้ ในที่นี้เลือกเป็น Z:

10. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมใช้งาน เพียงแค่ไปเปิด .exe ไฟล์เท่านั้น

     
 
   

 

We have 93 guests and no members online