การซ่อมบำรุงแบบ Corrective และ Predictive

 

 

จะเป็นไม้ต่อจากทาง Operator แจ้งปัญหาหรือสิ่งผิดปกติ (แต่ยังไม่เกิดปัญหา) ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบ Day-to-Day ซึ่ง Job จะเป็นแบบ Corrective Job คือ เปิดงานซ่อมกับส่วนที่เป็นปัญหาตรงๆ และอีกแบบหนึ่ง คือ Predictive Job ซึ่งบางเรื่องที่แจ้งเข้ามาอาจเป็นแค่สัญญาณบอกเหตุที่อาจเกิดปัญหากับเครื่องจักรที่แจ้งเข้ามารวมทั้งมีโอกาสเกิดขึ้นกับเครื่องจักรอื่นๆในรุ่นเดียวกันด้วย

เริ่มต้นจะเห็นที่แถบบน (4) คือจำนวนการแจ้งเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้เปิด Job เพื่อรับงาน ปกติจะเป็นระบบ Real-Time ซึ่งถ้ามีการแจ้งใหม่เข้ามา ก็จะโผล่ที่หน้าจอนี้อัตโนมัติ หรือถ้าใจร้อนหน่อยก็กดปุ่ท Refresh เพื่อดูได้ทันที ก็จะเห็น List ของหมายเลขการแจ้งเรื่อง ดังรูป

 
   
 
การเปิด Job ใหม่

การเปิด Job เพื่อซ่อมบำรุงใหม่จะสัมพันธ์กับหมายเลขการแจ้งเรื่อง ทำได้โดย เลือกหมายเลขการแจ้งเรื่อง กดปุ่มบวก ดังรูป 

ระบบก็จะสร้าง Job ใหม่ให้ (ในตัวอย่าง Job หมายเลข MNT-0000013 รองรับการแจ้งเรื่อง MSG-0000022) แล้วรายการการแจ้งก็จะลดลงเหลือ (3) ดังรูป 

จากนั้นฝ่ายซ่อมบำรุงก็มา Update ข้อมูลที่โซน A ดังรูป วิธีการและรายละเอียดการใส่ข้อมูล จะคล้ายในหัวข้อ การซ่อมบำรุงแบบ Preventive ซึ่งจะไม่พูดซ้ำอีก แต่จะมีต่างเล็กน้อยที่ Target Machines เพราะในหนึ่ง Job สามารถทำได้หลายเครื่องจักร เริ่มจาก กดปุ่มบวก เลือกชื่อเครื่องจักร  

 ก็จะได้ ดังรูป 

 
   
 
การพิมพ์ Job 

เพื่อความสะดวกในการ จ่ายงานซ่อมบำรุงให้ผู้ที่รับผิดชอบ หรือส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ เริ่มจากเลือกหมายเลข Job กดปุ่มพิมพ์ ดังรูป

ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่า ประเภทงานซ่อมบำรุง จะเปลี่ยนตามที่เลือกในหน้าจอ 

ตัวอย่างใบงาน 

 
   

We have 88 guests and no members online