How To : สต๊อกอะไหล่ Spare Parts Control

 
 

เมนู Spare Parts Control

เป็นการจัดการสต๊อกอะไหล่ของฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการซ่อมบำรุงแบบ Preventive  หรือเอาไว้สำรองฉุกเฉินสำหรับ Job ประเภท Corrective หรือเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับงาน Predictive และ Service  

 

 
 
 1. สั่งอะไหล่เข้าสต๊อกเป็นการบันทึกการสั่งอะไหล่โดยฝ่ายซ่อมบำรุง โดยไม่กระทบกับงานของฝ่ายจัดซื้อ
 2. รับอะไหล่เข้าสต๊อกเป็นการรับอะไหล่เข้าสต๊อกทั้งแบบมี P/O และแบบไม่มี P/O รวมทั้งรับทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบรับแค่บางส่วน
 3. จ่ายอะไหล่ออกจากสต๊อกการจ่ายอะไหล่ออกจากสต๊อกหลายรูปแบบ เช่น จ่ายเข้าไที่ใบงาน, จ่ายด้วยเหตุผลเฉพาะกิจ, การโอนอะไหล่ข้ามโรงงาน เป็นต้น
 4. เทคนิคการดูผลรวมของจำนวนอะไหล่ที่สั่งซื้อของทุกสาขา/โรงงาน
 5. การโอนย้ายอะไหล่ระหว่างโรงงานการบริหารจัดการสต๊อกที่ดี คือทำให้ต้นทุนการเก็บสต๊อก แต่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่อาจเกิดจากขาดอะไหล่ได้ดี
 6. การปรับสต๊อกในบางครั้งอาจพบยอดไม่ตรงกับของจริงในตอนนับยอดประจำปี หรือตรวจพบว่าของหาย ก็สามารถปรับยอดให้ตรงกับจำนวนที่มีอยู่จริงได้ เริ่มจากเลือกอะไหล่ เลือกที่เก็บ Location ที่ของหายไป กดปุ่ม ดังรูป ใส่รายละเอียดต่าง แล้วกดปุ่มบันทึก
 7. การส่งอะไหล่ไปเช็คปัญหาด้านคุณภาพอะไหล่บางตัวเมื่อถูกเก็บไว้นานๆ อาจต้องมีการตรวจเช็คสภาพ ว่ายัง 100% พร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งการตรวจสามารถส่งไปที่ห้องแลบหรือส่งไปที่ Vendor ข้างนอกได้ โดยระบบจะ Mark ไว้ว่า อะไหล่ตัวนี้ต้องถูกส่งกลับคืน เมื่อตรวจเสร็จ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลงลืมว่า ถูกส่งออกไปข้างนอกหลายเดือนแต่ยังไม่ได้คืนมาเลย
 8. การยืมอะไหล่ในบางครั้งอาจมีการยืมอะไหล่ เพื่อนำออกไปจากสต๊อกเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น เอาไปให้ลูกค้าดู ซึ่งถ้าปล่อยเนิ่นนานไป ทุกคนก็จะลืมว่าอะไหล่มันหายไปไหน ดังนั้นจึงต้องมีระบบเฝ้าติดตาม โดยให้สังเกตที่ Borrow Qty ถ้ามีจำนวนมากกว่า 0 แสดงว่ามีการยืมไป และยังไม่ได้คืน การให้ยืมอะไหล่ จะเริ่มจาก เลือกรายการอะไหล่ ระบุ Location ที่เก็บ กดปุ่มให้ยืมอะไหล่ ดังรูป ใส่รายละเอียดการยืม แล้วบันทึกข้อมูล
 9. การย้ายที่เก็บอะไหล่

 10. การเอาข้อมูลสต๊อกไปใช้ต่อที่ Excelในบางครั้งฝ่ายบริหารอาจต้องการข้อมูลดิบเพื่อไปใช้ในจุดประสงค์เฉพาะบางอย่าง ก็สามารถทำได้
 11. การตรวจประวัติการทำรายการเกี่ยวกับสต๊อกสามารถตรวจสอบภาพรวมที่เห็นทุกๆ การทำรายต่างๆ ในสต๊อก ซึ่งบางทีเมื่อเกิดปัญหาของหาย อาจช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของการทำรายการเรียงลำดับตามเงื่อนเวลา ซึ่งทำได้ง่าย เพียงแค่กดปุ่ม ดังรูป
 12. สีแจ้งเตือนเมื่อมีจำนวนต่ำกว่า Min Stock
 13. อะไหล่ประเภท Consignment
 
   

 

We have 87 guests and no members online