เมนู Simple Notify

ต้องพยามทำให้ Simple จริงๆ เพราะผู้ใช้งานจะเป็นระดับ Operator ซึ่งทักษะไม่สูง อาจจะอยู่ในสายการผลิตหรือเป็น Data Entry ที่อยู่ในฝ่าย Facilities จึงให้ใส่ข้อมูลในภาษาที่เป็นการบรรยายลักษณะของปัญหาที่เขาเข้าใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะส่งต่อไปให้ทีม Maintenance ที่มีความเข้าใจระบบสูงกว่าเพื่อออกใบ Maintenance Job

 
   
 
การแจ้งปัญหา

เมื่อผู้ที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักร, ผู้ที่เดินไปพบ ปัญหา หรือ อาจนำไปสู่การเกิดปัญหา สามารถแจ้งเข้ามาที่ระบบนี้ได้ โดย กดปุ่มบวก ใส่ข้อมูลที่พบ แล้วกดปุ่ม Save ดังรูป

 จากนั้นจะเห็นหมายเลขการแจ้งเรื่อง ดังรูป จากนั้นค่อยใส่รูปถ่าย (ถ้ามี) ซึ่งจะช่วยให้คนที่แก้ปัญหาทำงานง่ายขึ้น ถ้าเห็นรูปของสภาพที่เกิดขึ้นหน้างาน นอกจากนี้อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่ระดับผู้บริหารอาจนำไปใช้ได้ด้วย ทำได้โดยดับเบิ้ลคลิกตรงรูป เลือกไฟล์ภาพ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น   นอกจากนี้ สามารถมองเห็นสถานะของใบแจ้งเรื่องได้ด้วย โดยให้สังเกต Status และ Current Action ซึ่งเป็นส่วนที่ฝ่ายซ่อมบำรุงจะเป็นคน Update ข้อมูล  
 
   
 
การยกเลิกการแจ้งปัญหา

ในบ้างครั้งเกิดการแจ้งปัญหาซ้ำหรือเป็นการเข้าใจผิด อาจต้องการยกเลิก ก็สามารถทำได้ ยกเว้นการแจ้งเรื่องมีสถานะเป็น Working และ Finished ทางผู้แจ้งเรื่องจะยกเลิกไม่ได้ ต้องให้ฝ่ายซ่อมบำรุงเปลี่ยนสถานะเป็น Cancel แทน 

หลังการลบ ก็สามารถตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นคนลบ เผื่อว่าเผลอไปลบใบแจ้งเรื่องของคนอื่น 

 
   

We have 102 guests and no members online