Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
 

คำถามที่พบบ่อย

 
 
  1. คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ
  3. วิธีสำรองข้อมูล
  4. การกู้ข้อมูลเมื่อมีปัญหา
  5. เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin
  6. ใส่โลโก้บริษัทคุณ
  7. ดูประวัติของข้อมูล
  8. การทำรายการใน Grid
  9. การเปลี่ยนรูปภาพ
  10. การเปิดรูปภาพ
 
   

คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม

 

Career Path : เส้นทางการเติบในของตำแหน่งหน้าที่ของสายงานในองค์กรนั้นๆ

 
   
 

Career Development : แนวทางที่พนักงานจะได้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในงานทำอยู่และในอนาคตด้วย

 
   
 

Job Security : การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งงานนั้นๆ ถูกยกเลิกหรือระงับ

 
 
   
 

Career Security : การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้ ในวิชาชีพนั้นๆ

 
 
Human Resource Management : กระบวนการเคี่ยวประสิทธิภาพสูงสุดของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 
Job Analysis : กระบวนการหาทักษะและความรู้ที่เหมาะกับหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นๆ  
 
Succession Planing : กระบวนการที่ให้แน่ใจว่าในตำแหน่งงานนั้นๆ จะมีคนที่มีคุณบัติมีพร้อมทำแทนตลอดเวลา เพื่อเอาไว้รองรับสถาณการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดเหตุกับคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆไม่สามารถเข้ามาทำงานได้  
 
Total Quality Management : การบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของพนักงานรายบุคคลโดยผ่านการทำงานเป็นทีมและทำอย่างต่อเนื่อง  
 
Internship : การเปิดรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าทำงานแบบชั่วคราว โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่ผูกมัดกัน เช่น บริษัทไม่จำเป็นต้องรับเข้าทำงานในตำแหน่งถาวร ถ้านักศึกษาจบแล้ว เป็นต้น  
 
   

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ

ระบบมีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญไว้ เช่น ข้อมูล password, ข้อมูลเงินเดือน และอื่นๆ ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนที่พยายาม Hack เข้าที่ฐานข้อมูล ก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ไปได้ เพราะอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจความหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบเรามีความปลอดภัยเพียงพอกับระดับการใช้งานของ SME

 
   

วิธีสำรองข้อมูล

ใช้หลักการ Copy & Paste ของไฟล์ ซึ่งบุคคลทั่วไปทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ทักษะสูง

1. เลือกโฟลเดอร์แล้ว Copy

2. แล้วนำไป Paste ไว้ในอุปกรณ์ที่ต้องการ ในที่นี้นำไปเก็บไว้ที่ C:\YourApp\Backup

 

 
   

การกู้ข้อมูลเมื่อมีปัญหา

ใช้หลักการเดิมเหมือนตอนที่สำรองข้อมูล ก็คือ Copy & Paste แต่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะข้อมูลเดิมจะถูกทับทั้งหมด แนะนำให้ Copy ตัวเดิมไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อน เผื่อพลาดมา ก็ยังมีข้อมูลเดิมเก็บไว้อยู่

1. ให้เครื่องลูกข่ายออกจากโปรแกรมให้หมด 

2. Copy ข้อมูลที่สำรองไว้ล่าสุดมาทับที่ Folder ที่ใช้งานอยู่

 
   

เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเต็มจะใช้ชื่อ admin และรหัสผ่านก็เป็น admin แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนให้เครื่องลูกข่ายมาใช้งาน

1. เลือกเมนู Setting --> กำหนดผู้ใช้งานระบบ --> ผู้ใช้งานระบบ

2. เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วกด Save

 
   

ใส่โลโก้บริษัทคุณ

สามารถเปลี่ยนโลโก้ ให้เป็นของบริษัทคุณได้ง่าย ซึ่งโลโก้นี้จะปรากฏบนรายงาน, หน้าจอต่างๆ หรือแม้แต่ตอน Login ทั้งนี้เพื่อให้ SME แต่ละบริษัทสามารถใส่ตัวตนหรือ Brand ของคุณได้ 

1. เลือกเมนู Setting --> เปลี่ยนโลโก้บริษัทคุณ

2. เลือกรูปภาพ

จากนั้นโลโก้จะปรากฏตามที่ต่างๆ เช่น หน้าจอต่างๆ, ส่วนการ login, รายงาน ในที่นี้จะเห็นโลโก้สีเขียว ดังรูป

 
   

ดูประวัติของข้อมูล

ระบบออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตามรอยว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ในข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการเข้าไปดูข้อมูลเงินเดือน, ประวัติการแกไขข้อมูลนาย ก/ข/ค, ประวัติการพิมพ์ข้อมูลของนาย ก, ประวัติการแกไขข้อมูลแผนก และอื่นๆ โดยการคลิกที่รูปนาฬิกาทรายบน Toolbar

  

 
   

การทำรายการใน Grid

การเพิ่มรายการใหม่ใน Grid : เลื่อนตำแหน่งมาที่ * ที่อยู่ล่างสุด แล้วใส่ข้อมูล

การลบรายการที่มีอยู่แล้วใน Grid : เลื่อนตำแหน่งมาที่ > ที่อยู่ด้านหน้าสุด กดเลือก แล้วกดปุ่ม Delete

การเรียงข้อมูลใน Grid : กดเลือกที่หัวข้อ จะสลับไปมาระหว่าง มาก <--> น้อย

การนำข้อมูลใน Grid ไปใส่ใน Excel หรือที่อื่นๆ : กดเลือกที่มุมบนซ้าย ทำการ Copy แล้วนำไป Paste ในที่ที่ต้องการ

 
   

การเปลี่ยนรูปภาพ

ให้ Double Click ที่รูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรูป

 

 
   

การเปิดรูปภาพ

ให้คลิกขวาที่รูปนั้นๆ ระบบจะเปิดโปรแกรมที่เรียกดูรูปภาพนั้นออกมาทันที

 

 

We have 35 guests and no members online