ยินดีต้อนรับ เราตั้งใจจะพัฒนาซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าโอกาสเอื้ออำนวย ท่านสามารถนำไปใช้ได้ฟรี และต้องขออภัยที่ไม่สามารถทำเป็น Open Source Code ได้ตามที่มุ่งหวัง เนื่องด้วยซอฟต์แวร์เหล่าทำขึ้นโดยใช้ Know-How ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเราได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายให้ทำตรงนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ ต้องไม่เปิดเผยโค้ด และต้องไม่ทำซอฟต์แวร์คล้ายกับของบริษัท   
 

 

 
 
 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ yourHRM

ตามแผนงานจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องระบบ HRM ในขณะนี้ได้ทำไปสองส่วน คือ ระบบข้อมูลบุคคล และส่วนการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานด้วยการสแกนใบหน้า อย่างไรก็ตามจะทำไปเรื่อย ช่วยติดตามผลงานและให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม...

     

   
 

ระบบบัญชี yourAcc

ครอบคลุมการออกแบบผังบัญชี, เริ่มงวดบัญชีใหม่, วิเคราะห์รายการค้า, บันทึกสมุดรายวัน, ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท, จัดงบทดลองก่อนรายการปรับรุง, บันทึกรายการปรับปรุง, ทำรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด, ทำรายการการปิดบัญชีภาษีซื้อ / บัญชีภาษีขาย / บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม

     
 

 

We have 149 guests and no members online