miniEmployee

750 THB

 

ระบบข้อมูลบุคคลที่มีระดับการรักษาความลับระดับสูง ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

  1. บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องเก็บเฉพาะข้อมูลของพนักงานระดับสูง เช่น พนักงานต่างชาติที่เป็น Expat, คณะบอร์ดบริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถนำไปเก็บไว้ที่ระบบ ERP ของบริษัทได้ เพราะมีความเสี่ยงต่อความลับรั่วไหล เนื่องจาก admin ของระบบยังเป็นพนักงานระดับล่างที่ไม่ควรเห็นข้อมูลเหล่านี้
  2. บริษัทขนาดเล็ก : ที่ฝ่ายบุคคลต้องการระบบที่สามารถแทนที่ Excel หรือ Access ที่มีระดับการรักษาความลับในระดับต่ำ
  3. ห้างร้าน : ที่มีลูกจ้างชั่วคราวที่เวียนเข้าทำงานและลาออกบ่อย การเก็บข้อมูลลูกจ้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเก่าๆ จะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ทางการใช้ในการสืบสวนและตามตัว เมื่อเกิดเหตุร้ายต่างๆ อันเกิดจากลูกจ้างที่เคยทำงานด้วย
  4. บ้านหรือร้านค้าที่จ้างคนต่างด้าว : ระบบสามารถเก็บข้อมูลคนต่างด้าวได้ละเอียด เช่น รูปถ่าย, ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม, ใบเข้าเมือง, ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น More information...

miniQuotation

750 THB

 

ระบบสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้าของคุณ ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

  1. บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ที่ฝ่ายขายต้องการออกใบเสนอราคาที่ยืดหยุ่นกว่าระบบ ERP ของบริษัท ซึ่งระบบสามารถ Export ข้อมูลรายละเอียดใบเสนราคาออกป็น Excel เพื่อให้โหลดข้อมูลเข้า ERP ของบริษัทคุณได้
  2. บริษัทขนาดเล็ก ห้างร้านต่างๆ : ที่ฝ่ายขายต้องการระบบที่สามารถแทนที่ Excel หรือ Access ที่มีระดับการรักษาความลับในระดับต่ำ และทำงานอย่างเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ
  3. ผู้รับเหมา : ที่ต้องการทำราคาเสนองานให้กับนายจ้าง ซึ่งสามารถใส่รายละเอียดของงานได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ More information...

 

 

We have 10 guests and no members online