miniResort

720 THB

750 THB -4%

 

โปรแกรม miniResort เป็นระบบบริหารจัดการในรีสอร์ท, โรงแรม, ห้องพักรายวัน ทั้งการบริหารจัดการการจองห้องพัก, การซ่อมบำรุงห้อง, การจัดการข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลห้องพัก ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ 

 1. ผู้จองห้องหนึ่งคน สามารถจองห้องได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ตรวจดูห้องว่าง ในช่วงเวลาที่ต้องการได้สะดวก
 3. ใส่ส่วนลดราคาในตอนที่จองห้องได้
 4. มีระบบช่วยคำนวณราคาสุทธิ ที่รวมทั้งส่วนลด, ค่าบริการเสริมอื่นๆ ช่วยลดความผิดพลาดได้ดีขึ้น
 5. ป้องกันการจองห้องรายการใหม่ที่มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับช่องเวลาของห้องที่ถูกจองไปแล้ว
 6. ราคาห้องพัก สามารถดึงข้อมูลจากที่กำหนดไว้ได้ หรือเปลี่ยนราคาที่พักในขณะทำการจองได้เช่นกัน ทำให้ยืดหยุ่นในการทำงาน
 7. มีปุ่มช่วยคำนวณค่าห้องทั้งหมดที่รวม ราคาห้อง,ส่วนลด,บริการเสริม, ค่ามัดจำ, ค่าบวกเพิ่ม, ค่าประกัน ช่วยลดความผิดพลาดลงได้
 8. รับเงินมัดจำของการจองห้องล่วงหน้าได้
 9. ระหว่างการจองห้องพัก สามารถย้ายห้องได้สะดวก ถ้าห้องที่จะย้ายไปว่างในช่วงเวลาที่ต้องการ
 10. เมื่อแขกเช็คอินแล้ว ระบบก็ยังอนุญาติให้ย้าย/เปลี่ยนห้องได้ถ้าห้องที่จะย้ายไปว่างในช่วงเวลาที่เข้าพัก ช่วยให้บริการยืดหยุ่นมากขึ้น
 11. เมื่อแขกย้ายห้อง ระบบจะคำนวณราคาใ้ห้ใหม่อัตโนมัติ โดยจะเปลี่ยนให้แค่ราคาห้องเท่านั้น แต่ยังคงไว้เหมือนเดิมสำหรับ ส่วนลด,บริการเสริม, ค่ามัดจำ,
 12. ค่าบวกเพิ่ม, ค่าประกันและคูปอง ทำให้ไม่ต้องทำรายการใหม่ เพียงไปแก้รายละเอียดในแต่ละเรื่องก็พอ More information...

 

miniEmployee

490 THB

750 THB -35%

 

ระบบข้อมูลบุคคลที่มีระดับการรักษาความลับระดับสูง ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

 1. บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องเก็บเฉพาะข้อมูลของพนักงานระดับสูง เช่น พนักงานต่างชาติที่เป็น Expat, คณะบอร์ดบริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถนำไปเก็บไว้ที่ระบบ ERP ของบริษัทได้ เพราะมีความเสี่ยงต่อความลับรั่วไหล เนื่องจาก admin ของระบบยังเป็นพนักงานระดับล่างที่ไม่ควรเห็นข้อมูลเหล่านี้
 2. บริษัทขนาดเล็ก : ที่ฝ่ายบุคคลต้องการระบบที่สามารถแทนที่ Excel หรือ Access ที่มีระดับการรักษาความลับในระดับต่ำ
 3. ห้างร้าน : ที่มีลูกจ้างชั่วคราวที่เวียนเข้าทำงานและลาออกบ่อย การเก็บข้อมูลลูกจ้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเก่าๆ จะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ทางการใช้ในการสืบสวนและตามตัว เมื่อเกิดเหตุร้ายต่างๆ อันเกิดจากลูกจ้างที่เคยทำงานด้วย
 4. บ้านหรือร้านค้าที่จ้างคนต่างด้าว : ระบบสามารถเก็บข้อมูลคนต่างด้าวได้ละเอียด เช่น รูปถ่าย, ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม, ใบเข้าเมือง, ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น More information...

miniQuotation

490 THB

750 THB -35%

 

ระบบสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้าของคุณ ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว

 1. บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ที่ฝ่ายขายต้องการออกใบเสนอราคาที่ยืดหยุ่นกว่าระบบ ERP ของบริษัท ซึ่งระบบสามารถ Export ข้อมูลรายละเอียดใบเสนราคาออกป็น Excel เพื่อให้โหลดข้อมูลเข้า ERP ของบริษัทคุณได้
 2. บริษัทขนาดเล็ก ห้างร้านต่างๆ : ที่ฝ่ายขายต้องการระบบที่สามารถแทนที่ Excel หรือ Access ที่มีระดับการรักษาความลับในระดับต่ำ และทำงานอย่างเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ
 3. ผู้รับเหมา : ที่ต้องการทำราคาเสนองานให้กับนายจ้าง ซึ่งสามารถใส่รายละเอียดของงานได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นระบบเหมือนมืออาชีพ More information...

 

 

We have 22 guests and no members online