Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
 

ซอฟต์แวร์ sMnt3i เป็น CMMS (Computerized Maintenance Management System) ที่ครอบคลุมทุกประเภทของงานซ่อมบำรุง ตั้งแต่การซ่อมบำรุงแบบ Corrective, Predictive, Preventive, Proactive และ Maintenance Prevention เป็นเครื่องที่ช่วยในการวางแผน, ควบคุมติดตามการทำงาน, วิเคราะห์ประเมิณความสำเร็จของงานซ่อมบำรุง ระบบได้ถูกพัฒนาปรับปรุงและออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยลดเวลาในการนำไปใช้งานจริง สะดวกต่อผู้ใช้งานระดับล่าง มีระบบ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษที่สามารถสลับไปมาในระหว่างใช้งานได้เลย sMnt3i สามารถกำหนดโครงสร้าง BOM ของชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องการซ่อมบำรุง ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์หาปัญหาอันเกิดจากการซ่อมบำรุง มีระบบสต๊อกชิ้นส่วนที่ใช้เป็นอะไหล่เพื่อให้แน่ใจว่าของไม่ขาดมือ ในยามที่จำเป็นต้องใช้ โดยสามารถควบคุมสต๊อกได้ทุกๆ โรงงานที่อยู่ในประเทศนั้นๆ และยังออกใบงานซ่อมบำรุงที่เก็บข้อมูลได้ ทั้งก่อนและหลังการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังมีระบบ Real-Time Monitoring ที่สามารถดูสถานะของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานได้ด้วย ดูเพิ่มเติม...

 
  Software sMnt3i is CMMS (Computerized Maintenance Management System) which cover all methods of maintenance concept. sMnt3i able to handle with corrective, preventive, predictive, proactive maintenance. Also support maintenance prevention method. sMnt3i 's good tool to plan, control operation, analyze sucession result of maintemance process. sMnt3i 'd design to be simple for low level operator who able to learn new system quickly. It also suppor multi-language both English and Thai. sMnt3i has graphic structure of maintenance BOM that clear understanding of target machine or equipment. This has stock control features bundle with it. It ble to control stock all plants in a country. sMnt3i has real-Time feature which able to connect to machine direclty. This's one stop services of maintenance job. READ MORE...  
 

 

 

 
 

Work management
ออกใบงานซ่อมบำรุงได้ง่าย แนบรูปถ่ายก่อนและหลังได้  ทั้ง user และช่างมองเห็นสถานะใบงานได้พร้อมกัน แก้ไขใบงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ
Easy to create work order. Able to attach pictures to W/O. Both user and maintenace guy see same W/O online. Support mobile and desktop computer.

 

Preventive maintenance
วางแผนการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ว่าเครื่องจักรไหนใกล้ถึงเวลาซ่อมบำรุงแล้ว ทำให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม
Generate PM plan ahead schedule, automatic waring system when almost reach maintenance time. Make your maintenance job in control.
Reporting
ลดรายงานที่เฝือและไม่ยืดหยุ่นลง เพิ่มส่วนการนำข้อมูลจากระบบไปใช้ต่อที่ Excel ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งตอบสนองต่อต้องการได้มากกว่า
Reduce sophisticated reports which inflexible, apply information export to Excel features. Simple use and support more requirement.
Scheduling
จัดตารางการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า และประเมิณ workload ของช่างก่อนมอบหมายงาน เพื่อให้งานไม่หนักคนใดคนหนึ่งมากเกินไป
Schedule and assign W/O ahead. tools to help balance workload when assigned job to maintenance team.
Predictive maintenance
ต่อเซ็นเซอร์กับเครื่องจักร เพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือน, สภาพน้ำมัน, อุณหภูมิ, รอยแตกร้าว แล้วแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้จุดวิกฤติ 
Connect many sensors to machines. Able to detect vibration, oil, temperature and cracking. Alert to concern when it almost reach critical value automatically.
Mobile maintenance
ใช้แค่มือถือก็ไปลุยหน้าได้เลย สามารถแก้ไขใบงานซ่อมบำรุง การตรวจประจำวัน แจ้งสถานะเครื่องจักร ถ่ายรูปแล้วโหลดเข้าระบบได้ง่ายมาก
Your maintenance team use just only mobile around with working area. Able to update W/O, check-sheet, machine status. Easy to take photo then upload to system by one click.
Inventory management
มีระบบควบคุมสต๊อกอะไหล่ ที่ดูแลได้หลายๆ โรงงานพร้อมกัน การโอนย้ายอะไหล่ระหว่างโรงงานทำง่าย ช่วยลดต้นทุนสต๊อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Control spare part stock multi-factories as the same time. Part transfer among factories quite simple. Able to reduce cost on inventory efficiently.
Asset management
เก็บรายละเอียดเครื่องจักร ได้คลอบคลุมถึงชิ้นส่วนสำคัญ มีประวัติการการถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้แน่ใจว่า จะไม่มีของหายโดยไร้ร่องรอย
Keep detail records deep down to each machine component. Track history of components to ensure that no one lost without trail.
 
Multi-site toolkit
สามารถใช้ระบบได้หลายๆ โรงงานพร้อมกัน ทำให้เกิดมาตรฐานการกำงาน ง่ายต่อการบริหารจัดการ การโอนย้ายทรัพยากรระหว่างโรงงาน ทำได้สะดวกและเป็นระบบ
One system support many factories. Easy to control standardize of work. Able to manage all maintenance resources systematically.
Good interactive
เห็นรูปเครื่องจักรและชิ้นส่วน แสดงโครงสร้างของเครื่องจักรแบบกราฟฟิค ทำให้เข้าใจง่าย ป้องกันความผิดพลาด ไม่สับสน
Able to see picture of machines and components. Also view BOM structure of machine in graphics mode. Protect misunderstanding and operation fault on maintenance process..
Multi Languages
เป็นระบบหลายภาษา สลับไปมาระหว่างภาษาอังกฤษกับไทยได้ในระหว่างการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องออกจากโปรแกรมให้เสียเวลา
Support multi-language both English and Thai  Able to switch language during run-time. without exit app.
 

 

 
 

 

 
   

 

We have 60 guests and no members online